Gerritsen Tandheelkunde B.V.
Wakkerendijk 64
3755 DD Eemnes
035-5389402

www.gerritsen-tandheelkunde.nl
info@gerritsen-tandheelkunde.nl

  Home
 
Info
  Team  
  Tandheelkunde  
  Tanden poetsen  
  Kinderen  
  Mondhygiëne  
  Bereikbaarheid  
  Tarieven  
  Mededelingen  
  Klachten  
  Contact  
  Email  
     
 
Disclaimer

 

www.gerritsen-tandheelkunde.nl

Hierna te noemen "THK".

Hoewel THK constante zorg en aandacht besteed aan de informatie die op "THK" is geplaatst, kan het niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. THK tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 

De informatie op "THK" wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. THK is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van "THK". De bezoeker kan THK helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar 

info@gerritsen-tandheelkunde.nl

Het is de bezoeker van "THK" uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze werken en/of van deze informatie.

THK is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van "THK" of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via "THK" een link / foto is opgenomen van zijn website, zal THK met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link / foto verwijderen.

 

___________________

 

 

 

  disclaimer
 

   Wakkerendijk 64
   3755 DD Eemnes
   035-5389402

IBAN NL25 INGB 0677.7731.02
   KvK-nummer 32076787

 
       

 

   © C.M. Gerritsen 2011